top of page

Intervenció 

content-pixie-aIdgpT8Hokg-unsplash_edited.jpg
.jpg

Com és la Teràpia? 

L’enfocament de treball primordial succeeix davant d’una o múltiples demandes i amb focus o objectius concrets i el compromís de la persona que assisteix a teràpia. La teràpia té un marc de treball estratègic però també es treballa amb la profunditat i la consolidació dels canvis, per tant la duració serà variable en funció de la situació i les transformacions personals en cada cas. En cada situació i persona s’adaptarà el camí terapèutic a seguir.

Les eines terapèutiques són múltiples i s’ajusten a cada persona i context.

- Relaxació i respiració

- Treball de mindset, atracció

- Meditació

- Mindfulness

- Eines de gestió emocional, presa de consciència, connexió amb el cos i la emoció determinada

- Tècniques per disminuir i eliminar el nivell de pensaments rumiatius

- Eines creatives (llibres, escriptura i narrativa terapèutica, cartes, pintura i collage terapèutic..)

- Sanació terapèutica de determinats períodes vitals de la persona o vivències d’aquesta

- Anclatges

- Visualització, projecció, afirmacions positives

- Preguntes poderoses

- Anàlisis de somnis, sincronicitats, intuïcions...

bottom of page