top of page
ICONES ESPAI ESSENCIA_Mesa de trabajo 1.png

Com es poden presentar aquests
símptomes?

Psicoteràpia d'adults i 
psicoteràpia juvenil 

- Ansietat amb o sense atac d’ansietat (amb símptomes psicològics, físics, intel·lectuals, conductuals i/o socials...).

- Depressió (tristesa, apatia, falta d’energia vital, manca d’energia, carència de propòsit existencial...)

- Obsessions o compulsions (ruminació de pensament, tenir dubtes per a tot, pensament accelerat i intrusiu; compulsions de neteja/ordre, acumulació, perfecció...)

- Trastorns alimentaris (anorèxia, bulímia, afartament...)

- Pors o fòbies (a volar, a determinats animals o objectes, a estar tancat o en espais amb grans aglomeracions, fòbia social; por a l’abandonament, a no ser acceptat, a estar sol, a no ser estimat...)

- Addicions o dependències (a les tecnologies, una estètica perfecte, al sexe, a determinades substàncies o persones...)

- Impulsivitat o falta d’atenció

- Problemàtica de parella, familiar o social (indiferència o passivitat, falta d’implicació o interès, problemes de comunicació, irascibilitat, pèrdua de confiança, disminució de moments positius, agressivitat o enfrontament físic o verbal, interrelacions tòxiques, assetjament...)

- Crisis vitals (qüestionament psicològic i personal que provoca emocions negatives i malestar psicològic amb o sense desencadenant)

- Estrès (laboral, adaptatiu, relacional...)

- Dol (per mort d’un ser estimat, per separació a determinada situació o persona...)

- Inseguretat i baixa autoestima (dubtes constants i incapacitat per prendre decisions, baixa valoració d’un mateix, pors constants a equivocar-se...)

Psicoteràpia 'adults i juvenil
bottom of page