top of page

Política de Privacitat

La web www.espaiessencia.com obté dades de caràcter personal a través dels formularis de contacte de la web, de les persones que remeten alguna consulta a través dels formularis de contacte web o bé realitzen els seus alts alumnes indicant les seves dades personals de contacte. Les dades incorporades passaran a formar part dels sistemes d'informació d'ESPAI ESSÈNCIA, en què la titular és la MIREIA CANET CASABAYÓ amb NIF 47.813.007-D, que compleixen amb les mesures de seguretat exigides per a de garantir la confidencialitat, integritat, seguretat i recuperació de la informació.
De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de dades, en concret, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades, aquesta informació s'utilitzarà per als assistents. La seva petició d'informació, la seva consulta així com per tramitar la seva petició i seguiment dels cursos de formació que ens ofereixen.

Les seves dades es conservaran durant el termini que Ud. continuï formant part com a Alumne de la nostra web, essent el seu consentiment revocable, aquest podrà ser retirat en qualsevol moment a través de l'enllaç que acompanya cada enviament per comunicar-nos a la seva BAIXA o bé a través d'un correu electrònic a la direcció mireiacanet@espaiessencia.com. Des d'aquest moment, no rebreu cap comunicació per la nostra part.

La base jurídica per a aquest tractament és, doncs, el consentiment que ens presta a través de l'acceptació d'aquesta Política de Privadesa.​

No es procedirà a la comunicació ni cessió de les vostres dades, exceptuant qualsevol organisme públic que per llei ho sol·licités, els proveïdors que donen servei de manteniment dels sistemes d'informació i l'empresa contractada amb la qual mantenim el hosting de la web i del correu electrònic. En aquest cas, es fa a través de la persona física que utilitza la marca comercial The Corner Design, proveïda de DNI 47737743R i amb domicili fiscal al carrer Agustí Santacruz, 8, bjs. a Sant Feliu de Codines, 08182 – Barcelona, ​​el servidor del qual se situa a la Unió Europea.

Vostè té Dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals (Dret d'Accés), té dret a rectificar les dades inexactes (Dret de Rectificació) oa sol·licitar la seva supressió (Dret de supressió) quan les dades ja no siguin necessàries, té dret a exercitar la seva oposició al tractament de dades (Dret d'oposició), a exercitar el seu dret a la limitació al tractament, així com tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, de ser el cas. Tot això mitjançant escrit dirigit a les nostres adreces d'accés al Carrer Sant Damià 37, 08140 de Caldes de Montbui, Barcelona o bé a l'adreça de correu electrònic mireiacanet@espaiessencia.com, de conformitat amb el procediment dels articles 15 a 23 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. Us informem també de la vostra possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, si considereu que el tractament no sajusta a la normativa vigent.

ESPAI ESSÈNCIA declara tenir implementades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

Per protegir la intimitat de les persones de contactes dels compradors, queda prohibida l'enviament de qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual a través dels nostres formularis.

Així mateix, us informem que, en cap cas, es realitzaran decisions individuals automatitzades ni elaboració de perfils.

Aquest Avís Legal es regeix per la Llei espanyola. Per tant, les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució de conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

bottom of page