top of page

Branques de treball

L’enfoc integratiu, constructivista i holístic; inclou diverses branques d’intervenció psicològica com a base del procés psicoterapèutic en funció dels objectius i necessitats de la persona.

Ilustracions mireia canet_Mesa de trabajo 1_edited.jpg

Teràpia Integradora

En quest prisma integrador es contempla el camp de la psicologia sistèmica (incloent membres del sistema familiar, parella...), la teràpia breu i estratègica, les influències psicoanalítiques junguianes, etc.

Anchor 1

Teràpia Constructivista

El principal marc terapèutic és el constructivista, partint de la base que la persona és qui construeix la seva realitat i li dóna significat i simbolisme a la mateixa; de forma única i singular dins el seu entorn social i cultural. Ella és qui té les regnes d’aquesta existència i qui la pot comprendre millor i qui pot realitzar-ne canvis. Dit d’una altra manera, la persona que assisteix a teràpia és l’experta de la seva vida i el psicòleg és l’expert agent de canvi. Tant el psicòleg com la persona parteixen d’un marc d’igualtat, i cooperen activament perquè aquesta transformació s’esdevingui.

Ilustracions mireia canet_Mesa de trabajo 1 copia_edited.jpg
Anchor 2
gdfh_Mesa de trabajo 1 copia 2_edited.png

Teràpia Holística

Des de la visió holística de la teràpia abordem la persona com un ser íntegre. Tenint en compte el pla físic, emocional, psicològic, energètic i espiritual, en busca de la salut i benestar òptims.

Anchor 3
bottom of page